Formularz kontaktowy

Uwaga - informujemy, że treść wiadomości niezgodna z tematem zgłoszenia nie będzie procedowana lub czas odpowiedzi ulegnie wydłużeniu.

Administratorem danych osobowych jest Pharmindex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa („Administrator”):
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Panią/Pana pytania, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody – w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter oraz oferta handlowa. Podstawą prawną udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także - w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej - usługi kurierskie, pocztowe i wspierające procesy marketingowe.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Pharmindex Poland Sp. z o.o. w celu otrzymywania na wskazany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności newslettera i informacji handlowych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres rodo@pharmindex.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* Pola wymagane